vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
SIPVZ 

Projekt za rok 2006

Využití ICT při výuce matematiky a fyziky na SG Plzeň

Realizace předkládaného projektu má zkvalitnit a zatraktivnit výuku matematiky a fyziky na SG. Hlavním úkolem projektu je v matematice zpracování tematického celku stereometrie s užitím softwaru CABRI geometrie. Ve fyzice vytvoření souboru výukových CD s názvem „ Cesty objevů“ a metodické příručky k jejich využití ve výuce i při samostatné práci žáků.

V rámci tohoto projektu byla doplněna multimediální učebna.

Od října 2006 začala postupná aplikace výukových programů ve výuce.

V listopadu 2006 proběhne prezentace projektu na partnerské škole a propagace projektu pro širší školní veřejnost na naší škole.

Zpracované výukové materiály k jednotlivým předmětům jsou vedeny a založeny v učební sbírce SW, a je možnost jejich zapůjčení jiným školám.

Mgr. Jitka Krýslová
koordinátorka projektu

O projektu "Využití ICT při výuce matematiky a fyziky na SG Plzeň" více zde

Projekt za rok 2005

Využití ICT při výuce biologie, TSP a sportovní přípravě na SG Plzeň

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu v uvedených předmětech. Počítáme se zapojením i dalších všeobecně vzdělávacích předmětů.

V rámci tohoto projektu byla vybudována multimediální učebna s interaktivní tabulí.

V měsíci říjnu byla provedena prezentace výukových softwarů biologie a sportovní přípravy, které vypracovali pedagogičtí pracovníci zařazení do řešitelského týmu v projektu.

V měsíci listopadu bude provedena prezentace práce s technikou v této učebně.

V prosinci bude zahájena výuka předmětu biologie.Zpracované výukové materiály k jednotlivým předmětům jsou vedeny a založeny v učební sbírce SW, a je možnost jejich zapůjčení jiným školám.

PaedDr. Václav Kůda
koordinátor projektuO projektu "Využití ICT při výuce biologie, TSP a sportovní přípravě na SG Plzeň" více zde
© design 2007 Úvodní stránka