vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE  Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Školní výlety, exkurze, besedy 
Zapojení nižšího gymnázia do projektu Čtení pomáhá

V letošním školním roce se třídy nižšího gymnázia v rámci rozvíjení čtenářství zapojily do ... více

České korunovační klenoty na dosah

Dne 19.června 2019 se třída prima vydala na exkurzi s cílem navštívit ... více

Navštívil nás Pavel Francouz - hokejový brankář a absolvent SG

Ve středu 19. 6. 2019 hokejisté studující na sportovním gymnáziu přivítali mezi sebou úspěšného absolventa školy ... více

Exkurze do Centra stavitelského dědictví Plasy

Dne 12. 6. 2019 se v rámci zapojení do projektu Národního technického muzea vydala třída ... více

S němčinou za památkami Plzeňského kraje a Bavorska

Dne 14. června 2019 se žáci třídy 2. B v rámci výuky německého jazyka zúčastnili exkurze do ... více

Slavnostní otevření golfové učebny

Dne 11. 6. 2019 se na Sportovním gymnáziu Plzeň slavnostně otevřela nová učebna s golfovým simulátorem ... více

SEKUNDA na muzikálu BILLY ELLIOT

Dne 9. 5. jsme měli příležitost zúčastnit se veřejné generálky muzikálu Billy Elliot ... více

PRIMA na cestách

Primáni rádi cestují a to je skvělé zjištění. Vyzkoušet si angličtinu v praxi, poznat jiné země, města, zvyky, tradice ... více

KVARTA šla na VENKOV!

Výstava „Jdi na venkov!“, která probíhá v současnosti v prostorách Masných krámů, se stala naším cílem ... více

ÚSPĚCH Martina Miloty v on-line soutěži KONTEXT

Studenti Sportovního gymnázia Plzeň se zapojili do prvního ročníku on-line soutěže v porozumění ... více

„Neztratit víru v člověka: protektorát očima židovských dětí“

Dne 2. května jsme se my, studenti kvinty Sportovního gymnázia Plzeň, zúčastnili aktivačního programu ... více

Beseda s válečnými veterány

V pátek 3. 5. 2019 se žáci třídy Tercie a Kvarta zúčastnili besedy s válečnými veterány, která se konala ... více

Česko-německá jazyková animace od Tandemu

V rámci „Dne s němčinou“ proběhla 13. května 2019 na naší škole ukázka česko-německé jazykové animace ... více

ŠPANĚLSKÁ KULTURA KŘÍŽEM KRÁŽEM

Ve středu 3.4.2019 jsme se my, španělštináři ze tříd 1.A a 1.B, zúčastnili v Praze akce, na které ... více

Do Německa na zkušenou

Dne 26. 4. 2019 se někteří žáci vyššího gymnázia zúčastnili přednášky Do Německa na zkušenou, která probíhala ... více

DEN JAZYKŮ OČIMA VÍTĚZŮ

Letošní Den jazyků, který patří již k tradičním akcím pořádaným na sportovním gymnáziu, přinesl naší třídě vítězství ... více

Můj hrdina

Španělštináři z tercie a kvarty se zúčastnili soutěže s titulem Můj hrdina, kterou vypsalo nakladatelství Fraus ... více

ANGLICKÉ DIVADLO

Dne 29.3.2019 se studenti tříd 2.A,2.B a sexty zúčastnili anglického divadla s názvem Henry and Six Wives ... více

Ocenění ke Dni učitelů
Straubinger Rundschau - Vzdělání má přednost

Marek Vágner dokáže skloubit gymnázium a výkonnostní sport v klubu EHC Straubing ... více

Návštěva Krajského úřadu Plzeňského kraje

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 jsme my, žáci kvarty, navštívili Krajský úřad Plzeňského kraje ... více

Sofie Nosková se podílela na vítězství týmu Plzeňského kraje v celostátním kole soutěže Enersol 2019

Sofie Nosková, studentka třetího ročníku SG Plzeň, obsadila 2. místo v krajské soutěži Enersol ... více

Lyžařský výcvik

Ve dnech 3.3. až 9.3.2019 se konal lyžařský výcvik studentů sportovního gymnázia na Božím Daru ... více

„To je zákon, kámo!“

Dne 13. března 2019 se žáci 1. ročníků Sportovního gymnázia Plzeň zúčastnili ... více

Návštěva z Plzeňské unie neslyšících

V úterý 5. 2. 2019 navštívili Sportovní gymnázium Plzeň dvě členky Plzeňské unie neslyšících ... více

Nejzajímavější zvířata planety očima studentů kvarty

Tématem měsíce února ve výuce anglického jazyka v kvartě byla příroda, především nebezpečná zvířata ... více

Společná příprava se spřátelenými týmy z Německa a Francie

Celý týden se společně na nadcházející sezónu připravovali judisté sportovního gymnázia a týmy z Německa a Francie ... více

ADOPCE NA DÁLKU

Nový rok je vždy o změnách. Letos tomu nebude jinak ani na Sportovním gymnáziu Plzeň ... více

Dramatizace pohádek na nižším gymnáziu

Tradicí Sportovního gymnázia Plzeň jsou vlastní představení každé třídy na nižším gymnáziu ... více

ROOMLIGHT

To je název projektu, se kterým se studenti ... více

Masné krámy

V prosinci s 2. B a v lednu se sextou jsme zavítali do Masných krámů na výstavu s názvem ... více

PRIMA NA MUZIKÁLU

Dne 13. 12. 2018 jsme navštívili Nové divadlo v Plzni. Představení se jmenovalo ... více

Školní kolo soutěže v německé konverzaci

Školního kola v německé konverzaci, které se konalo ... více

Vánoční tradice v UK, USA a ČR

V rámci blížících se vánočních svátků jsme s kvartou strávili příjemnou poslední společnou hodinu ... více

Holocaust v širších souvislostech

Ve čtvrtek 20. prosince 2018 měli „čtvrťáci“, tedy studenti 4. A, 4. B a Oktávy možnost přivítat mezi sebou pana Hejreta ... více

Výstava 100py ČSR

Naše návštěva výstavy začala vstupem do tmavé místnosti, ve které se po chvíli ... více

Maturanti besedovali o studiu na ZČU a LF UK

Dne 4. 12. 2018 se na naší škole uskutečnilo již tradiční setkání s proděkany ... více

Školní kolo Olympiády českého jazyka 2018/2019

Dne 28. 11. 2018 se na sportovním gymnáziu uskutečnilo školní kolo Olympiády ČJ ... více

NAŠE zeď

Podzimním hudebním hitem se ze dne na den stala Kazmova Cizí zeď ... více

Kvarta na výstavě 100py ČSR

Dne 22. listopadu 2018 se třída Kvarta zúčastnila tematické interaktivní výstavy ... více

100 LET REPUBLIKY JSME SI PŘIPOMNĚLI PROJEKTEM

Předmětové komise Estetické výchovy a Českého jazyka a literatury společně připravily k oslavě ... více

SOUTĚŽ ODVÁŽNÝCH STŘEDOŠKOLÁKŮ

Dne 14.11. 2018 jsme se my, žáci Sportovního gymnázia Plzeň, zúčastnili Soutěže odvážných středoškoláků ... více

Konference studentských odborných prezentací

Dne 13.11. 2018 jsme se my, žákyně 2.B, Bára Svitáková, Michaela Cajthamlová a Markéta Kubecová, zašly podívat na 11. ročník ... více

Jaderná elektrárna Temelín

Dne 12. 11. 2018 se uskutečnila exkurze pro žáky 4. A a 2. A. Cílem byla jaderná elektrárna ... více

Ondřejov a Národní technické muzeum Praha

Dne 3. 10. 2018 se uskutečnila exkurze pro žáky kvarty a tercie. Cílem byla ... více

Navštívili jsme mocenský trojúhelník ČR

Dne 5. listopadu 2018 studenti čtvrtých ročníků a tři žáci septimy, kteří si vybrali společenskovědní seminář, vyjeli pod dozorem ... více

PRIMA slaví HALLOWEEN

Tato netradiční projektová hodina v PRIMĚ se opravdu vydařila! ... více

Britská královská rodina v TERCII

Rozšiřujeme si slovní zásobu, učíme se novou gramatiku, procvičujeme poslech i práci s textem a čas od času vytvoříme ... více

Projekt v KVARTĚ

Na hodinách anglického jazyka jsme se věnovali přípravě projektu o významných osobnostech Československa ... více

Den zdraví ve Sportovním gymnáziu Plzeň

23. října 2018 se žáci 1. ročníku a primy zúčastnili Dne zdraví. Akce proběhla ... více

Projekt Halloween v tercii

Konec října se nabízí k připomenutí svátku populárního především v anglicky mluvících zemích ... více

Španělštináři se radují ze sportovního úspěchu jedné z nich

Španělštináři druhého ročníku přivítali Lindu Suchou po návratu z úspěšných Olympijských her mládeže ... více

Je archeologie zajímavá věda?

Na to se žákům 1. A, 1. B a Kvinty během říjnového týdne pokusila odpovědět Mgr. Barbora Milsemerová ... více

Džungle zvaná finanční trh

To bylo hlavní téma zajímavé přednášky, kterou žáci společenskovědního semináře absolvovali ... více

Středisko výchovné péče je místem k zamyšlení

Čtvrťáci, kteří navštěvují seminář psychologie, se 15. října 2018 vypravili na od loňska slibovanou exkurzi ... více

Rozvíjíme znalost regionálních dějin

A proto pro zájemce předmětová komise dějepisu uspořádala velmi poutavou exkurzi ... více

Na výpravě okolo plzeňských řek

Nastupující podzim ve školních lavicích nám, žákům tercie Sportovního gymnázia Plzeň, zpestřila výprava ... více

Protidrogový vlak

Dne 5. října 2018 měli žáci Kvinty a 1. ročníků možnost v rámci primární prevence rizikového chování zúčastnit se ... více

SPORT & UNIVERSITY – cesta ke studiu a sportu v USA

Dne 10. 10. 2018 se uskutečnila na sportovním gymnáziu informační schůzka s Ing. Pavlem Mertou ... více

Žáci SG nominováni na Uměleckou cenu hejtmana Plzeňského kraje

O tom, že někteří žáci sportovního gymnázia se vedle sportu věnují - a to s velmi pěknými výsledky - i oborům v oblasti umění ... více

Exkurze do Prahy

Také se domníváte, že o tom co a jak se bude ve škole učit, rozhoduje jen a pouze učitel? ... více

Evropský den jazyků – němčina trochu jinak

V rámci Evropského dne jazyků organizovala SVK PK dne 24. 9. 2018 různé aktivity ... více

Den s hasiči

V úterý 18. 9. 2018 jsme navštívili plzeňské hasiče na jejich pracovišti - požární stanici Plzeň–střed ... více

Dny vědy a techniky 2018/19

Dne 14. 9. 2018 jsme navštívili akci Dny vědy a techniky ... více

Vlastní prací k poznání

Nový školní rok začal a s ním i naše další bádání... více

Setkání s Jáchymem Wiesnerem

Dne 5. 9. 2018 se konalo první zasedání školního parlamentu. Toho se zúčastnili nejen zástupci všech tříd ... více

 • Starší články .. více

   Školní rok 2017-18

  • Co udělá učiteli radost?

   Konec školního roku je vždy náročný. Studenti se hroutí pod návalem učení ... více

  • Vlastní prací k poznání

   ...je název projektu, do kterého jsme zapojili ve spolupráci s Nadací ČEZ ... více

  • Obří jazykové pexeso

   Studenti našeho gymnázia využili volných chvilek buď při hodinách výtvarné výchovy nebo cizího jazyka ... více

  • Návštěva Domu Anny Frankové v Amsterodamu

   V rámci letošní zahraniční exkurze do Holandska studenti Sportovního gymnázia Plzeň navštívili během prohlídky ... více

  • Ohlédnutí za „Holandskou mozaikou 2018“

   Voňavý Aalsmer s největší květinovou aukcí na světě, přístav Rotterdam jako na dlani ... více

  • Muzeum knihtisku a procházka po Plzni

   Dne 13.4. v pátek jsme zúčastnili s Mgr. Maxovou a Mgr. Šlajsovou exkurze zaměřené na ... více

  • Naši maturanti v Archivu města Plzně

   V pátek 6. 4. 2018 navštívili studenti Semináře z dějepisu Archiv města Plzně. ... více

  • Žáci Tercie se zapojili do projektu Významné 8 v české historii

   V průběhu února a března si naši terciáni připravovali prezentace na téma ... více

  • Španělsko křížem krážem

   Dne 24.4.2018 jsme se jako studenti španělštiny vydali do Prahy na program o španělské kultuře ... více

  • Projektový den kultury a jazyků

   Naše každoroční velká akce - Projektový den kultury a jazyků se letos opět konala ... více

  • Exit tour 2018

   Dne 7. března 2018 proběhl na Sportovním gymnáziu v rámci primární prevence ... více

  • Třída 3.B na návštěvě Anglické knihovny

   V pátek 13. dubna 2018 jsme v rámci hodiny angličtiny navštívili Anglickou knihovnu ... více

  • Návštěva Románské knihovny

   Španělštináři ze sekundy a tercie si ve středu 4. 4. 2018 odpoledne opět udělali čas ... více

  • Projektový den: Přírodní vědy vlastníma rukama

   Středu 14. 2. 2018 prožili žáci tercie a sekundy ve znamení projektového dne ... více

  • Olympionici mezi žáky Sportovního gymnázia Plzeň

   Středa 21. 3. 2018 byl pro naši školu výjimečný den. Navštívili nás totiž tři sportovci ... více

  • CELOSTÁTNÍ FESTIVAL STUDENTSKÉHO DIVADLA VE ŠPANĚLŠTINĚ

   Ve dnech 18. – 19.3. 2018 se v plzeňském Divadle Alfa konal již 10. ročník festivalu ... více

  • Zimní olympijské hry očima studentů 1.A

   Studenti 1.A (skupina Ajb) v rámci hodin angličtiny a domácí práce společně vytvořili ... více

  • Ideální škola

   Kdo z nás by nechtěl chodit do ideální školy? ... více

  • Zeměpisná olympiáda

   Školní kolo zeměpisné olympiády proběhlo 7. 2. ve čtyřech kategoriích ... více

  • Projektový den na nižším gymnáziu

   Projektový den ve třídách nižšího gymnázia je již tradiční akce ... více

  • O holocaustu jinak

   Ve čtvrtek 15. února 2018 jsme měli – naše třída 4. B a maturanti z dějepisu z Oktávy a 4. A - prodlouženou výuku dějepisu ... více

  • Hezky, česky, západo – technicky

   To je název projektu, se kterým jsme se pustili do boje o umístění na Technické olympiádě ... více

  • Zajímavé zvíře

   Na přelomu prvního a druhého pololetí jsme se v hodinách anglického jazyka se třídou prima učili o zvířatech ... více

  • Naše první soutěž v konverzaci ... více
  • Školní kolo soutěže v německé konverzaci ... více
  • Voda ve městech – výzvy a řešení pro 21. století ... více
  • Workshop „Svátky v USA“ ... více
  • Kateřina Berková uspěla v olympiádě ruského jazyka

   Dne 5. prosince 2017 se uskutečnilo městské kolo Olympiády v ruském jazyce ... více

  • Školní kolo Olympiády českého jazyka 2017/2018

   Dne 30. 11. 2017 se na sportovním gymnáziu uskutečnilo školní kolo Olympiády ČJ ... více

  • Projekt Pověsti v primě

   V termínu od 27. 11. do 8. 12. třída Prima vytvářela projekt na téma Pověsti ... více

  • Návštěva dobrovolnice z Ugandy

   Dne 16. 11. 2017 k nám do třídy přišla slečna Lucka Dlouhá, která působila jako dobrovolnice v Ugandě ... více

  • Večer s neznabohem a svůdcem žen Donem Juanem

   Dne 30. 11. 2017 se jedenáct zájemců z třídy 2. B zúčastnilo představení Don Juan ... více

  • Maturanti besedovali se zástupci ZČU a LF UK

   V úterý 5. 12. 2017 se na naší škole uskutečnilo již tradiční setkání s proděkany pro studijní záležitosti ... více

  • Seminář společenských věd hostem v městském archivu v Plzni

   Ve čtvrtek 23. 11. 2017 měli žáci maturitních ročníků, kteří si zvolili seminář základů společenských věd, možnost navštívit ... více

  • Beseda s cestovateli Špillarovými

   Ve středu 8. 11. jsme se spolu ostatními žáky prvních a druhých ročníků zúčastnili přednášky cestovatelů ... více

  • Konverzace v německém jazyce zamířila do Rakouské knihovny

   Dne 21. listopadu 2017 jsme v rámci naší konverzace v němčině navštívili Německou a Rakouskou knihovnu ... více

  • Gamifikace aneb Homo ludens

   To byl název další ze série přednášek lektorů z Fakulty sociálních věd UK v Praze ... více

  • Španělská kultura křížem krážem

   Dne 15.11.2017 se naše skupina španělštinářů z 1. A a 1. B vydala na exkurzi do Prahy ... více

  • Jak se točí peníze

   V pondělí 13. listopadu 2017 třídy Prima a Sekunda navštívily velkou 3D vzdělávací výstavu ... více

  • Filmové promítání pro studenty maturitních ročníků

   Vybrané třídy našeho gymnázia byly pozvány v rámci festivalu JUNIORFEST 2017 ke zhlédnutí životopisného dokumentu ... více

  • Divadelní představení

   Dne 25. 10. dostaly třetí a čtvrté ročníky vyššího gymnázia možnost zhlédnout divadelní představení o historii ... více

  • Jak na svátky?

   Tuto otázku, přesněji otázku Jak naučit studenty druhých ročníků maturitní téma ... více

  • Už víme, jak se dělá výzkum ve společenských vědách

   O tom nás náležitě poučili dva studenti Fakulty sociálních věd UK v Praze ... více

  • Prváci „nakoukli“ do tajů práce archeologů

   Je již tradicí na SG, že vyučující dějepisu pozve mezi žáky pracovnici neziskové organizace ... více

  • Den pro zdraví

   Dne 24. 10. 2017 se na našem gymnáziu konala již tradiční akce ... více

  • Třída Prima v Knihovně města Plzně

   Naše třída Prima Sportovního gymnázia Plzeň navštívila městskou knihovnu ... více

  • Olympiáda v ruském jazyce

   Od října do prosince studenti plzeňských středních škol měří své znalosti v ruském jazyce ... více

  • Španělštináři ze sekundy a tercie mají „svůj“ jazyk opravdu rádi!

   Ve středu 25. 10. 2017 si studenti sekundy a tercie kvůli španělštině udělali čas mezi školou a tréninky ... více

  • Tercie, good job!

   Žáci třídy tercie vytvořili opravdu zajímavý projekt ... více

  • Planetárium Praha

   Dne 12. 10. 2017 se žáci z 1. A, 1. B a částečně z kvinty vydali na exkurzi do pražského planetária ... více

  • Německé divadlo uvedlo inscenaci 3 x Über die Liebe

   V rámci oslav Evropského dne jazyků uvedla divadelní skupina ... více

  • Projekt „ABOUT ME“

   V prvním týdnu v říjnu jsme s třídou PRIMA pracovali na projektu ... více

  • SPORT & UNIVERSITY - jak na studia v USA?

   Ve středu 18. 10. 2017 se uskutečnila informační schůzka s Ing. Pavlem Mertou z brněnské agentury ... více

  • Technika má zlaté dno aneb Hrou k tajům technických zařízení

   Dne 11. 10. 2017 se tým ve složení Matěj Klíma a Dan Zbuzek z 3.A SG, Pavel Zbuzek a Jitka Zítková ze ZŠ, pustil do boje ... více

  • Projektový den s fyzikou aneb Za energií po svých…

   Ve středu 11. října 2017 jsme vyrazili na podzimní Šumavu ... více

  • Byli jsme na hradě Loket a v Bečově

   V úterý 26. 9. 2017 se 35 žáků pod vedením paní Baranové a Mazalové „nalodilo“ ... více

  • 3. B v zákulisí Nového divadla v Plzni

   Dne 9.10.2017 se uskutečnila prohlídka Nového divadla v Plzni ... více

  • Prohlídka ve vědecké knihovně se vydařila

   Dne 3. října 2017 se uskutečnila exkurze do Studijní a vědecké knihovny v Plzni ... více

  • Na návštěvě v Plzeňském rozhlase

   V semináři cvičení z psychologie a sociologie ve 4. ročníku budeme probírat média ... více

  • 3. ročníky – cvičení z psychologie v náručí Ústřední knihovny v Plzni

   V září se náš seminář vydal na návštěvu Knihovny města Plzně ... více

  • Může být maturitní téma zábavné?

   Mohlo by se zdát, že učit se maturitní témata znamená bezmyšlenkovitě biflovat fakta, ale ... více

  • 3. B v zákulisí Nového divadla v Plzni

   Dne 9.10.2017 se uskutečnila prohlídka Nového divadla v Plzni ... více

  • Prohlídka ve vědecké knihovně se vydařila

   Dne 3. října 2017 se uskutečnila exkurze do Studijní a vědecké knihovny v Plzni ... více

  • Divadelní představení v anglickém jazyce

   Dne 2. 10. 2017 navštívily třídy Kvinta a 1. B Sportovního gymnázia Plzeň divadelní představení ... více

  • Exkurze 2.A - Zbiroh 27.9.2017

   Dne 27.9.2017 se 26 studentů ze třídy 2.A v doprovodu vyučujících ... více

  • Den otevřených dveří na FZS ZČU

   Ve středu 4. 10. 2017 jsme se my, zájemci o studium na Fakultě zdravotnických studií ZČU, zúčastnili ... více

  • Exkurze Berlín

   Ve dnech 18. - 19. dubna 2017 se zúčastnil výběr žáků vyšších tříd Sportovního gymnázia v Plzni poznávacího zájezdu ... více

  • SG zahájilo školní rok za účasti pana hejtmana ...více
  • Školní rok 2016-17

  • Exkurze - angličtina

   Před závěrem školního roku jsme se se studenty Kvarty vydali do prostor ... více

  • Vodácký kurz 3. B a Septimy

   Dne 29. 5. 2017 jsme z Plzně odjeli na čtyřdenní vodácký kurz ... více

  • Den s dobrovolnými hasiči

   Dne 26. 5. 2017 se ve Škoda parku v Plzni-Doudlevcích uskutečnil ... více

  • Historická exkurze na hrad Karlštejn

   V úterý 3. května 2017 se 39 žáků - zájemců z různých tříd pod vedením ... více

  • Jaderné dny

   Od 25. 5. 2017 už víme, jak „funguje“ jaderná elektrárna. A nejen to ... více

  • Den s fyzikou

   Fyzika je úžasná věda! O tom jsme se přesvědčili na Dni s fyzikou ... více

  • Z Cardiffu do Londýna

   Ve dnech 21. 5. – 27. 5. 2017 prožili studenti našeho gymnázia zajímavý a přínosný týden ... více

  • Exkurze plná námětů k zamyšlení

   Třeťáci, kteří navštěvují seminář psychologie, se 9. května 2017 vypravili na exkurzi ... více

  • Exkurze žáků nižšího gymnázia

   Dne 3. 5. 2017 se uskutečnila exkurze třídy Tercie a vybraných žáků ... více

  • Němčina nekouše

   O tom, že je to pravda, jsme se mohli přesvědčit ... více

  • Studuj a pracuj v EU

   Toto téma 20. 4. 2017 podrobně se studenty 4. ročníků (seminář psychologie a sociologie) rozebrala Mgr. Jana Němcová ... více

  • Migrace a Evropská unie, aneb kdo s kým utíká a proč?

   Migrace a Evropská unie, aneb kdo s kým utíká a proč? To bylo téma přednášky ... více

  • Projektový Den jazyků

   Každoroční velký projektový Den jazyků se tento rok konal ... více

  • Ocenění ke Dni učitelů
  • Lyžařský kurz SG 2017

   Jako každým rokem se žáci tříd SEKUNDY, KVINTY, 1. B a vybraní žáci z třídy 1. A zúčastnili ... více

  • Hornické muzeum Příbram

   Dne 8. 3. 2017 se vypravili studenti Kvarty a 2. ročníků do Hornického muzea v Příbrami ... více

  • EKOTOPFILM Plzeň

   Dne 13. 3. 2017 žáci Primy a Sekundy navštívili mezinárodní filmový festival ... více

  • Pondělí v Parlamentu ČR

   V pondělí 6. února 2017 jsme v rámci výuky společenskovědního semináře ... více

  • Beseda o bezpečnosti ve škole

   V pondělí 30. 1. 2017 jsme na naší škole přivítali pana Brig. gen. Ing. A. Šándora ... více

  • Nejúspěšnější sportovci SG za rok 2016
  • Jeden den v budoucnosti

   Ve čtvrtek 2. února 2017 se žáci nižšího gymnázia přenesli na jedno dopoledne do ... více

  • Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce

   Dne 30. 1. 2017 se konalo školní kolo soutěže v konverzaci ... více

  • Ekonomie v praxi

   Dne 27. ledna zavítal do 3. B vyučující z VŠE v Praze Ing. Pavel Potužák, Ph.D. ... více

  • Den otevřených dveří na FAV ZČU

   Dne 25. ledna 2017 se žáci třídy 2. A zúčastnili DOD na FAV ZČU ... více

  • Advent v Evropském parlamentu

   Díky vyučující Mgr. Mazalové, která nám v říjnu 2016 nabídla účast na ... více

  • Projekt s Primou v angličtině

   Žáci ze třídy Prima se prostřednictvím projektu představili svým starším spolužákům ... více

  • Projektový den: Přírodní vědy vlastníma rukama

   Pondělí 28. 11. 2015 prožili žáci tercie a sekundy ve znamení projektového dne ... více

  • Seminář společenských věd hostem v městském archivu v Plzni

   Ve čtvrtek 15. 12. 2016 měli žáci maturitních ročníků, kteří si zvolili ... více

  • Nejúspěšnější sportovci SG za rok 2016

   V úterý 20. 12. 2016 se ve Společenském sále SOUE na Vejprnické 56, Plzeň konalo ... více

  • Školní kolo soutěže v německé konverzaci

   Školního kola v německé konverzaci, které se konalo ... více

  • Práce na projektu „Státy Společenství národů“

   Se studenty kvarty jsme se v prvním pololetí letošního školního roku ... více

  • Výměnný pobyt v partnerské škole ... více
  • Prima v Planetáriu – Techmánie Plzeň

   V úterý 15. 11. 2016 zamířili žáci primy se svými vyučujícími fyziky a zeměpisu do ... více

  • VOŠ ČUS - Sportuj, studuj s námi!

   - takové motto má Vyšší odborná škola České unie sportu Praha ... více

  • Akce „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“ proběhla i s naší účastí

   Ve středu 9. listopadu 2016 proběhla na Krajském úřadě Plzeňského kraje akce ... více

  • Ministryně otevřela sportovní centrum

   Ve čtvrtek 3. 11. 2016 se konalo na naší škole otevření sportovního centra ...více

  • Výstava Má plast

   V úterý 25.10. 2016 se žáci sexty zúčastnili projektu s názvem ... více

  • Exkurze do Terezína

   V úterý 25. 10. 2016, v den před podzimními prázdninami, jsme se my, studenti třetích a čtvrtých ročníků ... více

  • Exkurze do Terezína

   V úterý 25. 10. 2016, v den před podzimními prázdninami, jsme se my, studenti třetích a čtvrtých ročníků ... více

  • Význam plzeňských řek

   Dne 24. 10. 2016 zorganizovala paní učitelka Vondráčková ve spolupráci s ... více

  • Exkurze do Planetária Praha

   Dne 19. 10. 2016 jsme uspořádali exkurzi do Planetária Praha ... více

  • Evropský den jazyků

   Dne 26. 9. 2016 se naše třída zúčastnila Evropského dne jazyků, který pořádala ... více

  • Bolevecké rybníky

   Dne 22. 9. 2016 se 3. B s paní učitelkou Vondráčkovou a panem učitelem Rybou sešla na ... více

  • Archeologická přednáška opět po roce u nás!

   Dne 6. října 2016 se jako tradičně konala přednáška pro první ročník ... více

  • Jeden den jsme byli městskými zastupiteli

   Dne 19. 10. 2016 jsme se tři žáci (A. Heroutová, J. Duchoslav a M. Sahaj) zúčastnili simulace ... více

  • Kurz 1. pomoci pro budoucí řidiče

   V pondělí 24. 10. 2016 jsme se zúčastnili zajímavé akce ... více

  • Den pro zdraví z pohledu žáka

   Ve čtvrtek 20. října 2016 jsme se my, žáci tříd Primy, 1. A a 1. B ... více

  • Projektový „Den pro zdraví 2016“

   Dne 20. 10. 2016 se ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií ZČU v Plzni uskutečnil ... více

  • Exkurze po Praze

   V pondělí 26. 9. 2016 jsme v brzkých hodinách opustili Plzeň s jasným cílem ... více

  • Město Plzeň podporuje aktivity k technickému vzdělávání

   Exkurze určená pro žáky kvarty a výběr žáků ze sekundy se konala ... více

  • 2. B ve Studijní a vědecké knihovně

   Dne 27. září 2016 naše třída 2. B dostala možnost zúčastnit se exkurze ... více

  • SPORT & UNIVERSITY - jak studovat v USA?

   V úterý 20. 9. 2016 se uskutečnila informační schůzka s ... více

  • Společné akce se ZČU

   Společné akce se ZČU, při kterých ve šk. roce 2015/2016 došlo k ... více

  • Přemístění jsme zvládli úspěšně

   Termín přemístění sportovního gymnázia z Táborské 28 do areálu na Vejprnické 56 byl stanoven do ...více

  • Školní rok 2015-16

  • Exkurze do ZOO Plzeň

   Dne 25. 5. 2016 jsme se s paní učitelkou Pelikánovou a Čechurovou zúčastnili exkurze ... více

  • Den s dobrovolnými hasiči

   Dne 27. 5. 2016 se ve Škoda parku v Doudlevcích uskutečnil pro SŠ Den s dobrovolnými hasiči ... více

  • Beseda s MUDr. Petrem Neprašem

   V úterý 10. května 2016 naši školu navštívil specialista na úrazy sportovců, vedoucí lékař oddělení jednodenní ortopedie a artroskopie ... více

  • Beseda s Larou a s Alinou


   Nerozumíte? ... více

  • Den s hasiči

   Dne 26. dubna 2016 měla naše třída sekunda místo jedné vyučovací hodiny ... více

  • Finále soutěže o nejlepší pohybovou skladbu

   Ve středu 16. 3. 2016 jsme se zúčastnily na 22. ZŠ krajského kola soutěže O nejlepší pohybovou skladbu ... více

  • Prima v planetáriu

   Ve čtvrtek 31. 3. 2016 se žáci Primy spolu se svými vyučujícími vydali na exkurzi do plzeňského planetária ... více

  • Hornické muzeum Příbram

   Ve středu 30. 3. 2016 jsme se my, třída kvarta, spolu s 2. B vypravili do Hornického muzea ... více

  • Den učitelů německého jazyka v Praze

   Ve dnech 1. – 2. dubna 2016 se konal v Goethe-Institutu v Praze Den učitelů ... více

  • JAZYKOLAMY V TERCII

   Středu 23. 3. 2016 před Velikonocemi jsme hodinu češtiny ve třídě tercie věnovali ... více

  • Dentální hygiena

   Dne 10. 3. 2016 proběhla na Sportovním gymnáziu přednáška o ... více

  • Hodiny moderní chemie

   V letošním školním roce nás opět navštívili studenti VŠCHT se svým programem ... více

  • Soutěž o nejlepší pohybovou skladbu

   Taneční skupina dívek z naší školy již několik let připravuje vystoupení, se kterým vystupuje ... více

  • VÝSLEDKY SOUTĚŽNÍHO KVÍZU O KARLU IV.

   Dne 17. února 2016 se pro nižší gymnázium konal slíbený kvíz, kterým byl ... více

  • Zakončili jsme projekt ZSV „70 let od založení UNESCO“

   Dne 9. března 2016 byla hostem na společenskovědním semináři Mgr. KRISTÝNA MOTHEJZÍKOVÁ ... více

  • Biologická olympiáda – výsledky školního kola na SG

   Začátkem druhého pololetí školního roku 2015/2016 proběhla na sportovním gymnáziu školní kola ... více

  • Projekt PK ZSV k výročí založení UNESCO vrcholí

   V září předmětová komise základů společenských věd připravila pro žáky ... více

  • Beseda o studiu na FAV ZČU a na FEL ZČU

   Dne 26. 1. 2016 se studenti čtvrtých ročníků Sportovního gymnázia zúčastnili besedy o ... více

  • Technika hýbe světem aneb Technická olympiáda Plzeňského kraje

   Krajská přehlídka proběhla 18. 2. 2016. Může nás těšit, že jsme se ... více

  • Žáci 2. B na Dnu otevřených dveří FAV ZČU

   Dne 27.1. 2016 se žáci třídy 2. B zúčastnili Dne otevřených dveří na Fakultě aplikovaných věd ... více

  • Školní kolo Chemické olympiády - kategorie D

   Dne 10. 2. 2016 se na sportovním gymnáziu konalo školní kolo chemické olympiády ... více

  • Exkurze plná námětů k zamyšlení

   Třeťáci a čtvrťáci, kteří navštěvují seminář psychologie, se 9. února a 16. února 2016 vypravili na exkurzi ... více

  • Džungle zvaná finanční trh

   To bylo hlavní téma zajímavé přednášky, kterou žáci 3. A a 3. B absolvovali ... více

  • Úspěšná absolventka Dětské univerzity ZČU

   Žákyně Sekundy Anna Bauerová absolvovala s vyznamenáním v tomto školním roce Dětskou univerzitu ... více

  • Úspěšní řešitelé okresního kola Olympiády českého jazyka

   Pěkného umístění dosáhli naši žáci v okresním kole Olympiády českého jazyka ... více

  • Beseda s Gen. Ing. Andorem Šándorem

   Ve čtvrtek 28. 1. 2016 se žáci 3. a 4. ročníků společně se zájemci z řad žáků nižších tříd ... více

  • PROJEKT O KARLU IV. JE V PLNÉM PROUDU

   Jak jsme slíbili, tak činíme! Žáci nižšího gymnázia si v minulém a tomto týdnu připomněli ... více

  • Atleti SG oceněni na Plzeňské radnici

   Dominantní zastoupení mělo naše gymnázium na pátečním vyhlášení nejlepších atletů Plzeňského kraje za rok 2015 ... více

  • NA NIŽŠÍM GYMNÁZIU SE PRACUJE NA PROJEKTU O KARLU IV.!

   Díky letošnímu 700. výročí narození Otce vlasti, Karla IV., si také naši gymnazisté připomněli tuto významnou osobnost ... více

  • Projektový den

   Matematika netradičně – luštění matematických kvízů ... více

  • VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA V NĚMECKÉ KONVERZACI

   Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce se konalo 14. 12. 2015 ... více

  • Olympiáda českého jazyka

   Dne 11. 12. 2015 se na sportovním gymnáziu uskutečnilo školní kolo Olympiády českého jazyka ... více

  • Exkurze do Plzeňského Prazdroje a Pivovarského muzea

   Dne 18. 12. 2015 jsme spolu s žáky 4. ročníku navštívili pivovar. Po vstupu do areálu jsme ... více

  • EXKURZE DO FIRMY ŠKODA TRANSPORTATION A. S. 10. 12. 2015

   Dne 10. 12. 2015 proběhla exkurze do společnosti Škoda Transportation a. s. ... více

  • Sportovci roku 2015

   Ve středu 16. 12. 2015 se v Kulturním domě Šeříková 13, v Plzni-Slovanech konalo vyhlášení nejlepších sportovců ... více

  • Antropologická přednáška

   Dnes 11. prosince 2015 se uskutečnila přednáška pro žáky 1. B, která ... více

  • Projektový den Praha v kontextu české kultury

   Ve středu 25. listopadu 2015 jsme se zúčastnili projektového dne ... více

  • Maturanti besedovali se zástupci ZČU a LF UK

   Ve čtvrtek 3. 12. 2015 se na naší škole uskutečnilo již tradiční setkání proděkanů pro studijní záležitosti jednotlivých fakult ... více

  • Přednáška o antropologii

   Dne 4. 12. 2015 se pro třidu prima uskutečnila druhá část přednášky z archeologické společnosti ZIP Plzeň ... více

  • Projektový den Přírodní vědy vlastníma rukama

   Úterý 24. 11. 2015 prožili žáci sekundy a tercie ve znamení projektového dne ... více

  • DÍVKY 2.A NA FAV ZČU V PLZNI

   Dne 18. 11. 2015 proběhl ukázkový den na Katedře fyziky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni ... více

  • Praha

   Školní exkurze nejstarších ročníků sportovního gymnázia začala už v Plzni celkem zábavně ... více

  • Co víme o Lucemburcích?

   V tom udělá žákům nižšího gymnázia jasno školní kolo dějepisné olympiády ... více

  • Archeologie zblízka

   Jako tradičně každým rokem se u nás na sportovním gymnáziu opět uskutečnila přednáška věnovaná ... více

  • Stali se tvůrci evropské politiky

   Dne 12. listopadu 2015 Tereza Nováková a Jakub Tůma, žáci 4. A, se na jeden den stali ... více

  • Soutěž Recyklohraní na sportovním gymnáziu pokračuje i v novém školním roce!

   Vážení rodiče, studenti, kolegyně a kolegové, provozní zaměstnanci, naše gymnázium je již od roku 2008 zapojeno ... více

  • Úspěchy s komiksem

   Naše škola se zapojila do soutěže KOMIKS IN, kterou pořádala ... více

  • Techmania Science Center - 3D tiskárny

   Dne 13. 10. a 15. 10. 2015 jsme v rámci hodin programování navštívili ... více

  • Olympiáda v ruském jazyce

   Dne 21. října 2015 se po delší době na našem gymnáziu opět uskutečnilo školní kolo olympiády ... více

  • Den pro zdraví na Sportovním gymnáziu, Plzeň, Táborská 28

   V úterý 13. října 2015 se žáci tříd 1. A, 1. B a primy, kteří v letošním školním roce začali studovat ... více

  • SPORT & UNIVERSITY - jak studovat v USA?

   Ve středu 7. 10. 2015 se uskutečnila informační schůzka s Ing. Monikou Mertovou, MBA z brněnské agentury ... více

  • Exkurze tercie a kvarty

   Dne 30. září 2015 se třídy tercie a kvarta vydaly na poučnou exkurzi ... více

  • Výstava Gottfrieda Lindauera

   Ve dnech 10. - 18. 9. 2015 navštívily třídy 3. A, 2. B, sexta a septima výstavu obrazů ... více

  • Žáci 4. B Sportovního gymnázia, Plzeň pomáhali pohybem

   V úterý 29. září 2015 dorazila do Plzně putovní expedice Nadačního fondu IMPULS ... více

  • Zbiroh 2015

   Poslední zářijový den, ve středu 30. 9. 2015, jsme se my, zájemci ze tříd 4. A, 1. B a oktávy, vydali ... více

  • My, technika a „selfíčko“

   Tradice se mají dodržovat, to je známá věc ... více

  • FRANCIE 2015

   Jako již mnoho let i tento rok pan učitel Zbyněk Kašpar uspořádal poznávací zájezd ... více

  • Jdeme do toho!

   Na podnět předmětové komise ZSV se Jakub Tůma a Tereza Nováková ze 4. A rozhodli zúčastnit se ... více

  • Školní rok 2014-15

  • Taneční exhibice na LOHDM 2015

   Na sportovním gymnáziu je již několikaletou tradicí, že tanečnice ... více

  • Tercie a kvarta se zapojily do Vesmírné expedice v Techmanii

   Na začátku června se žáci tercie (2. 6. 2015) a kvarty (4. 6. 2015) zapojili do ... více

  • EUROTRIP 2015 - jazykově-poznávací exkurze

   V posledním květnovém týdnu jsme prožili mnoho příjemných zážitků během naší cesty ... více

  • Výzkumná výprava do vesmíru

   22. května v 11 hodin jsme odstartovali. Naše výzkumná výprava ... více

  • DÍVKY NAVŠTÍVILY RICE, FEL ZČU V PLZNI

   V rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, jehož hlavním cílem je ... více

  • Do Německa na zkušenou! / Versuch´s mal in Deutschland!

   Ve středu 13. května 2015 se zúčastnili žáci předmaturitních ročníků ... více

  • Pythagoriáda

   Matematická soutěž Pythagoriáda je určena pro žáky primy, sekundy a tercie ... více

  • Den s hasiči

   Dne 30. 4. 2015 se pro žáky nižšího stupně Sportovního gymnázia Plzeň konal Den s hasiči ... více

  • Den jazyků

   Ve čtvrtek 30. 4. 2015 se na našem gymnáziu konal Den jazyků... více

  • Předávali jsme vlajku ... více
  • Okresní kolo matematické olympiády

   Okresní kolo matematické olympiády v kategorii Z6, Z7 a ... více

  • Okresní a krajské kolo fyzikální olympiády kategorie E, F

   Okresní kolo 56. ročníku fyzikální olympiády v kategorii E i F se konalo ... více

  • Beseda s olympionikem Přemyslem Švarcem

   V pondělí 13. dubna 2015 se všichni plavci a někteří triatlonisté ... více

  • Energie vládne světu...

   A protože to víme, pustili jsme se do práce ... více

  • Pozorovali jsme zatmění Slunce ... více

  • Projektové hodiny v tercii

   Ve dnech 9. 3. – 16. 3. 2015 byl v naší třídě Tercii na hodinách dějepisu zadán projekt s tématem ... více

  • Vodárna Plzeňského Prazdroje

   Dne 1. 4. 2015 vyrazila naše třída Prima na exkurzi ... více

  • Projektové dny chemie

   V únoru a březnu 2015 nás navštívili studenti s VŠCHT se svým programem ... více

  • Prima navštívila Planetárium

   Na konci února 2015 se prima vypravila do Planetária. Hlavním cílem návštěvy byl program ... více

  • Úspěch v českém jazyce

   V únoru 2015 reprezentovala naši školu ... více

  • GYMNAZISTÉ V ŘÍŠI VODY

   Projektový den pro třídy NG ... více

  • Plavec Jan Šefl se řadí mezi sportovní osobnosti kraje

   Plzeňan, bývalý student Sportovního gymnázia v Plzni a úspěšný reprezentant České republiky v plavání Jan Šefl přijal ... více

  • Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce

   Dne 22. 1. 2015 se konalo školní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce ... více

  • Slavnostní zahájení Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015

   V sobotu 17. ledna 2015 byla slavnostně otevřena Plzeň jako kulturní metropole ... více

  • Sekunda na výstavě karikatury

   Naše třída se nedávno vydala do Západočeské galerie v Plzni na výstavu ... více

  • Projekt Oranžová učebna

   V roce 2014 sportovní gymnázium podalo žádost o nadační příspěvek ... více

  • Soutěž v luštění SUDOKU

   Luštění křížovek a sudoku patří mezi oblíbené činnosti ... více

  • Regensburg 2014

   V druhém listopadovém týdnu se konal již tradiční výměnný pobyt ... více

  • Sportovec roku 2014

   Ve čtvrtek 18. 12. 2014 se žáci sportovního gymnázia se svými učiteli a trenéry sešli ... více

  • Sportovní gymnázium na Plzeňské radnici
   Sportovní gymnázium se počínaje 1. prosincem 2014 po celý měsíc představuje ...více
  • Předvánoční vystoupení

   Naši třídu si vybraly paní učitelky k předvánočním vystoupením ... více

  • Olympiáda českého jazyka

   Dne 3. 12. 2014 se na sportovním gymnáziu uskutečnilo školní kolo ... více

  • Wir sprechen Deutsch …

   V pondělí 15. prosince 2014 se konalo školní kolo konverzační soutěže ... více

  • Prevence sociální patologie

   Stalo se již tradicí, že se žáci v rámci výuky seznamují s ... více

  • Setkání zástupců ZČU a LF UK v Plzni s maturanty

   V úterý 9. 12. 2014 se na sportovním gymnáziu uskutečnilo již tradiční setkání ... více

  • Projektový den: Fyzika vlastníma rukama

   Pondělí 1. prosince 2014 prožili žáci sekundy a tercie ve znamení projektového dne ... více

  • Na návštěvě v plzeňské Francouzské alianci

   V úterý 2. 12. 2014 jsme navštívili Francouzskou Alianci v Plzni ... více

  • Exkurze Andy Warhol

   Ve středu 19. 11. 2014 navštívila naše třída výstavu světoznámého amerického malíře ... více

  • Pátek se SVS v Praze ... více
  • Fyzika všemi smysly

   V pátek 14. 11. 2014 jsme si vyzkoušeli fyziku trochu jinak ... více

  • Opět na výstavě ITEP

   Koncem září 2014 se v Plzni konal již 10. ročník ... více

  • Studuj a pracuj

   Studuj a pracuj - to bylo téma přednášky a besedy s pracovnicemi Euro centra v Plzni ... více

  • Němčina netradičně

   Plzeň patřila 13. listopadu 2014 němčině, ale trochu netradičně ... více

  • Odpoledne s hejtmanem

   Žáci sportovního gymnázia ze tříd 2. A, 4. A, 3. A a Kvinta měli 11. 11. 2014 možnost ... více

  • Exkurze do Planetária v Techmanii

   Ve středu 15. října 2014 se žáci 1.A a 1.B vydali na zajímavou exkurzi ... více

  • Pobyt v maďarském Szigetszentmiklos - projekt Comenius

   Ve dnech 7. 10. – 11. 10. 2014 se zúčastnily žákyně třídy 3. B ... více

  • Reprezentovali jsme naši školu v Evropském parlamentu a v Evropské radě!

   Žáci Pavel Vedral a Kryštof Buršík z Oktávy se 21. října 2014 na jeden den stali ... více

  • Den pro zdraví

   Dne 14. 10. 2014 se konala na naší škole akce Den pro zdraví ... více

  • Projektový den v Židovském městě v Praze - Josefově

   Dne 15. října 2014 se účastnili zájemci z řad žáků našeho gymnázia projektového dne ... více

  • Informace - Regensburg 2014 ... více
  • Atletické odpoledne s Tomášem Dvořákem ... více
  • Význam plzeňských řek

   V pondělí 22. 9. 2014 se žáci kvarty vydali na zajímavou poznávací vycházku ... více

  • Sekunda poznávala krásy Chodska

   V úterý 16. září 2014 se třída sekunda zúčastnila literárně-dějepisné exkurze ... více

  • Výlet po Azurovém pobřeží

   V září letošního školního roku jsme se spolu s Církevním gymnáziem Plzeň zúčastnili ... více

  • Přišlo to zas – Dny vědy a techniky v ulicích Plzně

   Protože jsme se zapojili do soutěže ... více

  • Projektový den „Zbiroh 2014“

   Již první týden školy, ve středu 3. 9. 2014, se naše třída ... více

  • Náš první školní den

   Dne 1. září 2014 na naše sportovní gymnázium zavítala milá návštěva ... více

  • Školní rok 2013-14

  • O zelených potravinách

   V úterý 24. 6. 2014 proběhla ve třídě 2. A přednáška o zdravém způsobu života ... více

  • Ústní hygiena a MY

   V úterý 24. června 2014 si žáci 2. A a 3. B přinesli do školy své zubní ... více

  • V chrámu svatého Bartoloměje v Plzni

   Žákyně a žáci třídy 2. A a 3. B se v závěru školního roku vypravili ... více

  • Na návštěvě v Německé knihovně Goethe Institutu v Plzni

   V červnu 2014 navštívila v rámci výuky německého jazyka skupina žáků ... více

  • Co (ne)víme o duševních poruchách

   Dne 18. 6. 2014 na poslední hodině v předmětu ... více

  • Dějepisný projekt v sekundě

   Začátkem května 2014 se žáci sekundy podíleli na ... více

  • Regensburg

   Minulý týden 18. – 22. listopadu proběhl výměnný pobyt se studenty Pindl Gymnázia z Regensburgu ... více

  • Anglie 2014 - jazykově poznávací exkurze

   Opět po roce jsme prožili velmi zdařilý týden během jazykově poznávací exkurze ... více

  • Lektoři ze ZČU a ústavní soudce na SG

   Na jaře 2014 studenti 3. A, 3. B, seminář SVS a 4. B absolvovali blok 6 přednášek ... více

  • Byli jsme v Diagnostickém ústavu a v SVP

   Třeťáci, kteří navštěvují seminář psychologie, se v červnu vypravili na dvojitou exkurzi ... více

  • Předání maturitních vysvědčení očima absolventky - 2. 6. 2014

   V pondělí 2. 6. 2014 se pro nás, absolventy sportovního gymnázia, konala velice důležitá událost ... více

  • Projekt Starověký Řím v primě

   Závěr května letošního školního roku jsme s primány věnovali projektovým hodinám ... více

  • Na návštěvě v Německé knihovně Goethe Institutu v Plzni

   V květnu 2014 navštívila v rámci výuky německého jazyka skupina žáků třídy ... více

  • Sekunda studovala obnovitelné zdroje energie

   V rámci projektu Comenius – Slunce a díky sponzorovanému vstupnému od společnosti ABB, s.r.o. navštívili žáci sekundy Techmánii ... více

  • Prima v Planetáriu

   Exkurze žáků primy do planetária se uskutečnila v rámci projektu ... více

  • Projektový den chemie

   V pondělí 14.4.2014 naší školu navštívili studenti z VŠCHT Praha se svojí netradiční hodinou chemie ... více

  • Atletické závody ve Skvrňanech

   V úterý 13. května naše škola pořádala atletické závody mezi sportovními gymnázii ... více

  • Grafické partitury a barevná hudba v sekundě

   Na začátku dubna 2014 jsme v rámci estetické výchovy pracovali s ... více

  • Sportovní gymnázium přivítalo účastníky projektu Comenius ... více
  • Prima v knihovně

   Naše třída prima navštívila dne 1. dubna 2014 Městskou knihovnu v Plzni ... více

  • Emil se rozlétl po Plzni se studenty Sportovního gymnázia

   Charitativní akce „Den s Emilem“ se opět po roce ... více

  • Lyžařský kurz SG Plzeň 2014

   Naše škola se jako každou zimu vydala na lyžařský kurz ... více

  • Soutěž pro školy o sponzorované vstupné

   Společnost ABB s.r.o. ve spolupráci s partnerem Techmania Science Center vyhlásila ... více

  • Podpora technického vzdělávání - zeměpis

   Dne 13. 2. se v environmentálním centru školy uskutečnilo ... více

  • Školní kolo Olympiády zeměpisu

   Dne 27. 1. 2014 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády ... více

  • Výstava Anna Franková

   V prosinci 2013 proběhla na našem gymnáziu vernisáž výstavy Anna Franková ... více

  • Předvánoční Praha

   Těsně před začátkem vánočních prázdnin, ve čtvrtek 19. prosince 2013, jsme společně ... více

  • Návštěva Francouzské aliance

   Ve čtvrtek 19. 12. 2013 jsme s naší „francouzskou“ polovinou třídy a ... více

  • Školní kolo soutěže v německé konverzaci

   Školního kola v německé konverzaci ... více

  • Adventní Mnichov

   Ve středu 18. 12. 2013 se zájemci z řad žáků tříd vyššího gymnázia zúčastnili tematické exkurze ... více

  • Nejlepší sportovci SG za rok 2013 vyhlášeni

   V úterý 17. 12. 2013 se konalo slavnostní dopoledne ... více

  • Žáci maturitních tříd besedovali se zástupci ZČU a LF UK

   Ve čtvrtek 12. 12. 2013 se na naší škole uskutečnilo již tradiční setkání ... více

  • Projekt Comenius v alsaském Colmaru

   Ve dnech 2. - 6. 12.2013 se dva žáci, Michala Čejková a Václav Šístek ze třídy sexta vydali v rámci projektu ... více

  • Český hydrometeorologický ústav v Plzni

   Dne 2. 12. 2013 se žáci 4. ročníku, kteří navštěvují ... více

  • Izraelský velvyslanec besedoval s žáky sportovního gymnázia

   Dne 10. prosince 2013 se žákům Sportovního gymnázia v Plzni, Táborská 28 naskytla mimořádná příležitost ... více

  • Beseda s Pavlem Vrbou

   Ve středu 4. 12. 2013 nás na sportovním gymnáziu navštívil ... více

  • Exkurze do Kladrub

   Ve středu 27. 11. 2013 pokračovalo poznávání našeho regionu ... více

  • Jazyková animace na podporu výuky českého jazyka v Regensburgu

   Jazyková animace je zábavná metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího jazyka ... více

  • Projektový den Čeští vynálezci

   25. říjen 2013, poslední den před podzimními prázdninami se na našem gymnáziu konal projektový dějepisný den ... více

  • Nová učebna zeměpisu

   Během loňského školního roku jsme v rámci projektu ... více

  • Význam plzeňských řek

   Ve čtvrtek 12. 9. 2013 se žáci kvarty vydali spolu s lektorem Honzou Hiblerem ... více

  • Ekologický pobyt ve Stožci

   Ve dnech 14. - 16. 10. 2013 se někteří žáci Primy a Sekundy zúčastnili ekologického pobytu ... více

  • Přednáška Židé a judaismus

   Ve dnech 3. 10. a 17. 10. 2013 se naši primáni zúčastnili přednášky Židé a judaismus ... více

  • Poznáváme region

   Předmětová komise dějepisu připravila 7. listopadu 2013 pro 35 žáků z nižšího i vyššího gymnázia exkurzi ... více

  • Islám v primě

   Čtvrtek 24. října 2013 byl ve třídě prima našeho gymnázia opět zasvěcen přednášce... více

  • Seminář společenských věd v městské šatlavě

   Seminář společenských věd byl 24. 10. 2013 hostem v městském archivu v Plzni ... více

  • Prevence na Sportovním gymnáziu Plzeň

   Také v tomto školním roce 2013/2014 se zaměřujeme na prevenci sociálně patologických jevů ... více

  • Školní rok 2012-13

  • Prváci „nakoukli“ do archeologie

   Ano, to je již tradiční akce PK dějepisu, že pozve mezi žáky pracovnice ... více

  • Říjnový pátek v Parlamentu ČR

   Dne 18. 10. 2013 několik žáků 4. ročníků a Oktávy (především maturantů ze ZSV) vyjelo autobusem v půl sedmé ráno do Prahy... více

  • Navštívili jsme Terezín

   Ve čtvrtek 3. října 2013 se 40 žáků vyššího gymnázia pod dohledem paní Mgr. Mazalové a Mgr. Fryčkové vydalo na exkurzi do Terezína... více

  • Co je třeba vědět o antisemitismu a holocaustu

   Projekt Výchova k toleranci PK dějepisu a ZSV pokračuje ... více

  • Beseda s primátorem 22. 10. 2013

   V úterý 22. října 2013 zavítal na sportovní gymnázium primátor města Plzně pan Martin Baxa ... více

  • Seminář k NSZ

   Ve středu 16. 10. 2013 se na naší škole konal seminář k Národním srovnávacím zkouškám ... více

  • Zpráva z pracovní cesty Projektu Comenius – Regensburg

   Ve dnech 7. – 11. 10. 2013 se konala první mobilita projektu Comenius ... více

  • Ve městě valčíku

   Začátkem října 2013 uspořádala Komise německého jazyka Sportovního gymnázia Plzeň pro žáky dvoudenní exkurzi ... více

  • Rádi cestujete i vy?

   Ve dnech 19. – 20. září 2013 se v Plzni konal 9. ročník Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ... více

  • Den pro zdraví na našem gymnáziu

   Dne 15. října 2013 proběhl na Sportovním gymnáziu v Plzni již tradiční Den pro zdraví ... více

  • Jak na studia do USA?

   Ve středu 9. 10. 2013 se uskutečnila informační schůzka s Ing. Monikou Mertovou ... více

  • Prima „nakoukla“ do tajů archeologie

   Ve čtvrtek 26. září 2013 se pro naši třídu Primu konala přednáška „Archeologie zblízka“ ... více

  • 12 televizních stanic aneb Evropský den jazyků na Sportovním gymnáziu v Plzni

   rojektový den k Evropskému dni jazyků je na našem gymnáziu již osm let tradicí ...více

  • Dny vědy a techniky ZČU

   Dne 13. 9. 2013 se naše třída 1.B zúčastnila Dnů vědy a techniky ZČU ...více

  • 12. 9. 2013 – den všední i … aneb Flossenbürg, Weiden

   Ve čtvrtek 12. 9. byl všední den, ale naše třída si z něj udělala den výletní ...více

  • Francie

   Středa 11. Září 2013, jedenáct hodin večer. Na autobusovém nádraží v Plzni se připravujeme k odjezdu ... více

  • Dny vědy a techniky na ZČU

   Dne 10. 9. 2013 jsme se zúčastnili Dnů vědy a techniky na ZČU ...více

  • Naše úspěšná spolužačka - Mezinárodní dětská soutěž v malování (Hong Kong)

   Tento rok se v Hong Kongu od 24.8 do 1.9. konalo vyvrcholení prvního ročníku Mezinárodní dětské soutěže v malování ...více

  • Vladař – Chyše 2013

   V pondělí 24. 6. 2013 jsme společně s našimi vyučujícími PhDr. O. Šimandlovou a PhDr. I. Žufanovou prožili bezva „výletní“ den ...více

  • Hokejisté M. Straka a J. Jeřábek na SG – opravdu nevšední setkání

   Ve čtvrtek 20. 6. 2013 nás na sportovním gymnáziu navštívili hokejisté z týmu HC Plzeň 1929 ...více

  • Návštěva Petra Straky

   Dne 29. května navštívil třídu Primu úspěšný hokejista a absolvent našeho gymnázia ...více

  • Workshop JCI West Bohemia na Sportovním gymnáziu v Plzni

   Ve dnech 11. 6. – 13. 6. 2013 se žáci třetích ročníků sportovního gymnázia zúčastnili zajímavého workshopu ...více

  • Absolventi SG převzali maturitní vysvědčení

   V pondělí 3. 6. 2013 byla slavnostně předána úspěšným maturantům ...více

  • S němčinou na slovíčko

   V rámci kampaně Šprechtime na podporu výuky němčiny nastartovalo ...více

  • Den s hasiči na Sportovním gymnáziu v Plzni, Táborská 28

   V úterý 30. dubna 2013 prožili žáci primy, sekundy, tercie a kvarty nižšího stupně ...více

  • Exkurze Berlín

   Ve dnech 15. -16. dubna 2013 se zúčastnil výběr žáků Sportovního gymnázia v Plzni poznávacího zájezdu do Berlína ...více

  • Prima ve starověkém Řecku

   Závěr dubna 2013 třída prima věnovala 3 projektovým hodinám v dějepisu ...více

  • Výchovou k toleranci

   Předmětová komise ZSV a dějepisu se v únoru 2013 přihlásila do jednoletého projektu ...více

  • Ne xenofobii a intoleranci!

   Předmětová komise ZSV a dějepisu v dubnu tohoto roku zorganizovala ...více

  • Vyznáte se v psychopatologii?

   Dne 29. 4. 2013 byla hostem v předmětu cvičení z psychologie a sociologie (3. ročníky a septima) dětská psychiatrička ...více

  • Finanční trh a jeho úskalí

   Finanční trh a jeho úskalí - to bylo hlavní téma zajímavé přednášky...více

  • Jana Sýkorová ve FrJ v celostátním kole

   Studentka Jana Sýkorová ze 3. B se zúčastnila krajského kola ...více

  • Akce k prevenci sociálněpatologických jevů

   V březnu 2013 proběhly na nižším stupni sportovního gymnázia besedy s odborníky zaměřené na ...více

  • Lyžařský kurz SG 2013

   Ve dnech 3. - 9. března 2013 se žáci z 1.B, kvinty, sekundy, atletky z 1.A a kluci z 2.B a sexty zúčastnili ...více

  • Hudebně-výtvarný projekt v tercii

   Stejně jako loňský rok i letos jsme s kolegyní Janou Šlajsovou vyzkoušely kreativitu a fantazii našich studentů ...více

  • Mezipředmětová témata nás baví

   V únoru jsme měli možnost na hodinách hudební výchovy propojit ...více

  • Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce

   Dne 24. 1. 2013 se konalo školní kolo soutěže ...více

  • Beseda o možnostech studia v USA

   Ve čtvrtek 31. 1. 2013 měli zájemci z maturitních tříd ...více

  • Vydařená volejbalová „Vánočka“

   Naše škola byla letos pořadatelem tradičního předvánočního sportovního setkání plzeňských gymnázií ...více

  • Od starověku přes francouzskou revoluci až ke 2. světové válce

   Naše žáky tercie, kvarty a primány čekají letos opět projektové hodiny ...více

  • Sportovec SG Plzeň roku 2012

   Ve středu 19. 12. 2012 se konalo slavnostní dopoledne v plzeňském Komorním divadle ...více

  • Školní kolo soutěže v německé konverzaci

   Školního kola v německé konverzaci, které se konalo ...více

  • Sekunda v Českém domě hudby

   Ve čtvrtek 13.prosince se naše třída zúčastnila exkurze, jejímž cílem byla ...více

  • Vánoční zázrak

   Ve středu 28. listopadu 2012 studenti 3.A a 3.B Sportovního gymnázia Plzeň navštívili pražské divadlo Broadway ...více

  • Seznámení s archeologií

   Je již dlouho na naší škole tradicí, že se naši žáci seznamují s prací archeologů ...více

  • Školní kolo dějepisné olympiády ...více
  • Zveme všechny zájemce o návštěvu Berlína

   Přihlášky u G. Egersdorfové a P. Lokajíčkové ...více

  • Koncert pro Charitu

   V pátek 30.11. zpříjemnilo dopoledne 10 žákyň ze třídy ... více

  • Ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje

   V rámci výuky českého jazyka navštívila ... více

  • Za poznáním i stinných stránek historie lidstva

   Předmětová komise německého jazyka a dějepisu (Dr. Žufanová, Mgr. Marková, Mgr. Kašpar) našeho gymnázia připravila pro žáky ... více

  • Sexta v divadle

   Dne 14. listopadu 2012 jsme my, třída sexta a několik žáků ... více

  • Snídaně po francouzsku

   Ve čtvrtek 31. října 2012 jsme se my, studenti francouzštiny ... více

  • Studenti v Terezíně a Lidicích

   Dne 18. 10. 2012 se členové kroužku mladých historiků a ... více

  • Jak zachránit život …

   Tak to už žáci Sportovního gymnázia, Plzeň, Táborská 28 znají ... více

  • Společenskovědní seminář v mocenském trojúhelníku ČR

   Je už na našem gymnáziu tradicí, že žáci 4. ročníků a Oktávy, kteří mají společenskovědní seminář, na podzim vyráží na exkurzi ... více

  • Maturitní Praha

   Dne 27. 9. 2012 se žáci 4. ročníků sešli, aby si společně připomněli krásy našeho hlavního města ... více

  • Účastníci SOČ ve 2. A

   Bohužel zatím pouze ve třídě 2. A se našli dva odvážní řešitelé SOČ ... více

  • Jaderné dny v Techmanii

   Ve čtvrtek 11. 10. 2012 třída kvarta navštívila výstavu „Jaderné dny v Techmánii“ ... více

  • Setkání s olympioniky

   V pondělí 8. 10. 2012 navštívilo naši školu, Sportovní gymnázium, Táborská 28, Plzeň několik úspěšných sportovců ... více

  • Den jazyků na SG

   Středa 26. září 2012, Evropský den jazyků. Pro někoho jen den jako každý jiný ... více

  • Projekt Výchova k toleranci – výstava Neztratit víru v člověka

   V měsíci září 2012 byla našemu gymnáziu zapůjčena putovní výstava z Židovského muzea ... více

  • Projekt COMENIUS -ZELENÁ CESTA /GREEN WAY

   K 31. červenci 2012 skončila pro naši školu práce v mezinárodně obsazeném projektu Comenius ... více

  • Kvarta v Národním technickém muzeu v Praze

   V pondělí 24. 9. 2012 se třída kvarta vydala na exkurzi do Národního technického muzea ... více

  • Výstava Bible včera, dnes a zítra

   Ve dnech 27. 9. – 2. 10. 2012 byla v Obvodní knihovně Plzeň-Slovany uspořádána výstava věnovaná ... více

  • Z KATALÁNSKA DO PROVENCE

   A je to tu! Exkurze, které jsme se všichni nemohli dočkat. Nastává nedělní poledne ... více

  • Plzeň centrem OSN

   Ve dnech 7. 9. - 12. 9. 2012 jsme se zúčastnily projektu plzeňské simulace OSN ... více

  • Ze sportovní haly TJ Lokomotiva v Plzni do světa …

   Ve dnech 20. – 22. září 2012 se v Plzni konal již 8. ročník Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ... více

  • Výměnný pobyt žáků

   SG Plzeň a PINDL Gymnasia Regensburg ... více

  • SG ve VS OSN

   Žákyně 3.B G. Šimlová, B. Judlová, L. Krumposová se ve dnech 7. – 12. 9. 2012 zúčastní ... více

  • Kroužek mladých historiků ve školním roce 2012/2013

   Ve školním roce 2012/2013 bude opět pro žáky otevřen Kroužek mladých historiků ... více

© design 2007 Úvodní stránka