Test jazyka PHP

Tento text je vypsán pomocí jazyka PHP a také výpočet 1+1 = 2