vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE  Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Využití ICT při výuce biologie, TSP a sportovní přípravě na SG Plzeň 

Výsledky a výstupy z projektu:

Judo

 • byl umožněn rozbor jednotlivých technik, jejich fázování a časoprostorová struktura
 • příznivý dopad na technicko-taktickou přípravu
 • zpětné rozbory osvojovaných technik, modelových situací
 • využití výpočetní techniky se pozitivně projevilo na sportovních výsledcích
 • ukázka ke stažení z juda (cca 9 MB)

  Jiří Dolejš - trenér juda

Plavání

 • díky technickému vybavení učebny se výrazně zvýšila kvalita výuky při školení trenérů III. třídy plavání
 • byly prezentovány videoukázky jednotlivých plaveckých technik a prováděn jejich rozbor
 • ukázka ke stažení z plavání (cca 9 MB)

  Bc. Michal Beránek - trenér plavání

Atletika

 • výukový program pomohl ke kvalitnějšímu osvojení nových pohybových dovedností
 • výpočetní technika získaná z projektu nám umožnila lépe analyzovat a vyhodnotit sportovní přípravu
 • ukázka ke stažení z atletika (cca 11.5 MB)

  Bc. Lukáš Lintimer - trenér atletiky
  Mgr. Ivan Hubáček

Biologie a TSP

 • díky zapojení se do projektu došlo v hodinách biologie a TSP na našem gymnáziu ke zkvalitnění výuky za využití výpočetní techniky a informačních technologií. Používání námi vytvořených prezentací a zakoupených výukových programů umožňuje studentům lépe a snáze pochopit učivo
 • s pomocí elektronicky zpracovaných testů nebo grafických programů přibližujících anatomii lidského těla je možné efektivněji opakovat a upevňovat učivo
 • použití ICT ve výuce byli studenti více motivováni a u některých došlo i ke zlepšení prospěchu

  ukázka ke stažení z biologie (cca 6.5 MB)

  ukázka ke stažení z TSP (cca 13.5 MB)

Mgr. Ivana Vaněčková - učitelka biologie
PaedDr. Václav Kůda - učitel TSP

Metodika instalace a dekomprimace souborů typu rar

Státní informační politika ve vzdělávání
© design 2007 Úvodní stránka