vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
:: Aktuální sdělení
:: Školní a sportovní aktuality
Úřední hodiny o hlavních prázdninách:
středa 8:00 – 15:00 h

Vrátnice v úřední den (středa): 7:30 – 15:00 h
Zahájení školního roku 2019/20
2. 9. 2019 - 9:00 h

Inzerát na pozici UKLÍZEČKY

Inzerát na pozici VRÁTNÝ/-NÁ

Projekt Emoční inteligence
Přehled prospěchu
Aktuální rozvrh suplování ... více
Aktuální plán akcí ... více
Organizace školního roku ... více
AIS
Akademie individuálních sportů

Partnerské sport. kluby, svazy, akademie SG Plzeň
MŠMT Sportovnímu gymnáziu Plzeň, Vejprnická 56 je poskytnuta dotace MŠMT ČR ... více
Město Plzeň
Podpora aktivit k technickému vzdělávání ... více
TAP Plzeň - středoškolský program ... více
Sportovní gymnázium vyučuje podle svého ŠVP Sportovní gymnázium - vstupní brána na vysokou školu. K nahlédnutí v sekretariátu školy.

Školní řád ...více
ICT plán školy ...více
Inspekční zpráva a Protokol o kontrole ČŠI je umístěn na www stránkách ČŠI
Nejúspěšnější sportovci SG za rok 2018
Nejlepší sportovci města Plzně 2018 - žáci SG
Naše školní akce

Školní výlety, exkurze, besedy ... více

Sportovní úspěchy na VG

Sportovní aktuality z vyššího gymnázia... více

Sportovní úspěchy na NG

Sportovní aktuality z nižšího gymnázia... více

Video prezentace SG Prezentace sportů SG
Video prezentace SG Prezentace sportů SG
Fotogalerie SG Plzeň
Sport na SG Školní život
Sport na SG Školní život
© design 2007 Úvodní stránka